Terug naar overzicht

07 oktober 2016 | Nieuws

Eerste Piketlezing op ART The Hague 2016 zeer geslaagd

Tijdens een drukbezochte vierde editie van kunstbeurs ART The Hague kwam de allereerste lezing van de Piket Kunstprijzen volledig tot haar recht. Met bijdragen van CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma en hoogleraar Luuk Boelens (Universiteit Gent) en een levendige discussie met de volle zaal na afloop spreekt de Stichting mr. F.H. Piket van een zeer geslaagde eerste Piketlezing.

Piketlezing op ART The Hague 2016

Hoogleraar Luuk Boelens (ruimtelijke planning, Universiteit Gent) beet het spits af met zijn betoog over de relatie die kunst, politiek en economie van oudsher met elkaar hebben in de Lage Landen. Als voorbeeld haalde Boelens de verschuiving in Antwerpen van kunst op aanbod naar kunst op vraag aan, die de kunsthuizen van Rubens en Van Dyck lieten groeien: “Dat heeft de stad niet meer verlaten.” Een hedendaags voorbeeld van de relatie tussen kunst en economie in een stad is volgens Boelens Fernand Huts, directeur van de Antwerpse havencoöperatie de Katoen Natie en kunstverzamelaar, die met zijn liefde voor kunst betekenis geeft aan de stad.

Piketpaaltjes slaan

“Welke paaltjes kan Piket nog slaan?” vroeg Boelens zich af. “We moeten voorbij de salonfähigkeit in de kunst”, meent Boelens, en zorgen dat kunst een impact op politiek en economie kan maken. Daarbij zou het geen gek idee zijn om een permanente kunstgallerij in de Eerste Kamer neer te zetten. Kunst in Den Haag zou volgens Boelens meer aansluiting op de ‘Stad van Vrede en Recht’ moeten krijgen. Nog mooier: “Als Den Haag een activist-artist-hub kan worden”, sloot Boelens zijn betoog af.

“Den Haag broeit van de kunst”

Waar Boelens de relatie tussen kunst, politiek en economie centraal stelde, legde CDA-fractievoorzitter Buma de nadruk op kunst, cultuur en burgers. Buma vertelde over zijn persoonlijke band met kunst en de naamgever van de prijzen. Dhr. Piket was in de jaren zeventig lid van de Eerste Kamer voor het CHU, de voorloper van het CDA. Daarna was deze “gesoigneerde man die iedereen kende” volgens Buma nog vaak in het parlement te vinden.

“Mensen moeten kunst waarderen”

Over het kunstklimaat in Den Haag was Buma lovend. Als voormalig voorzitter van het Prins Bernard Cultuurfonds heeft Buma de stad leren kennen als “broeinest voor kunst, ook op onverwachte plekken”. De Piket Kunstprijzen dragen daar volgens Buma aan bij. “Niets schept zoveel voldoening als andermans geld uit te geven aan broedplaatsen voor kunst”, grapte hij. Volgens de fractievoorzitter is het belangrijk om de samenleving te laten beseffen dat kunst belangrijk is. “De betrokkenheid tussen kunst, cultuur en burgers moet niet alleen via belastingregelingen plaatsvinden, mensen moeten kunst waarderen”, aldus Buma.

Profielfilmpjes gelanceerd

Tijdens de lezing werden ook de profielfilmpjes van de genomineerden van 2016 gelanceerd. Elk jaar licht de Piket Kunstprijzen de genomineerden uit door middel van profielfilmpjes. Deze staan niet alleen op onze website om hen onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Ze zijn ook een extra cadeautje aan de jonge kunstenaars voor hun nominatie. Na afloop van de lezing kwam een discussie op gang onder leiding van moderator Eric Korsten, freelance journalist en presentator van het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM. De hoogwaardige vragen uit de zaal zorgden voor een levendige discussie, die uitgebreid werd voortgezet op de borrel na afloop.

Bekijk foto’s van de Piketlezing 2016

Foto’s: Janneke van Beek