Vriend/Sponsor

Schenken aan de Stichting mr F.H. Piket kan op verschillende manieren. Welke vorm u ook kiest, uw gift is fiscaal aftrekbaar, want de Stichting mr F.H. Piket is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Fondsen

U zou een fonds binnen de stichting kunnen starten dat een specifieke discipline ondersteunt door het uitreiken van jaarlijkse prijzen daarvoor en het mogelijk ondersteunen van extra projecten voor en/of door genomineerden. U bepaalt de naam en, in samenspraak met de stichting, de doelstelling van het fonds.

Erfstellingen en legaten

U kunt ons in uw testament noemen. Beleid is dat erfenissen en legaten toevallen aan de reserves van de stichting, tenzij een bijzondere voorliefde voor een specifieke discipline bekend is of uit het testament blijkt. Als dat zo is wordt, afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap, het geërfde vermogen toegevoegd aan desbetreffende discipline of fonds of wordt hiermee ter herinnering aan de erflater een Fonds op Naam opgericht.

Schenkingen en sponsoring

Naast structurele bijdragen, erfstellingen en legaten, is eenmalig schenken ook een mogelijkheid. Voor specifieke kosten ten behoeve van onze doelstellingen ziet de stichting zich ook graag gesteund door sponsoren.

Kortom, er zijn meerdere mogelijkheden om de kunsten te steunen via de stichting mr F.H. Piket. Of u nu eenmalig de awards wilt sponsoren of structureel wilt bijdragen aan de prijzen voor jonge professionele kunstenaars voor een specifieke discipline.

Fiscaal voordeel

Door aan onze stichting te schenken verkrijgt u fiscaal voordeel.

Sinds 1 januari 2012 mag u volgens de Geefwet de aftrekpost voor giften aan een culturele instelling vermenigvuldigen met 1,25. De extra belastingruimte mag in totaal niet meer dan €1.250 bedragen. Dus bij een gift van €5.000 is uw aftrek €6.250. Dit is wat maximaal uw voordeel op jaarbasis kan zijn. Als u periodieke giften overmaakt aan een culturele ANBI, houdt de Belastingdienst daar rekening mee. De verhoging van de aftrek voor beide type giften, periodiek of eenmalig, mag niet meer zijn dan € 1.250 per jaar.

Als u bijvoorbeeld € 1.000 schenkt mag u € 1.250 aftrekken en heeft u (bij het hoogste tarief 2018) € 649 belastingvoordeel, zodat de gift u netto € 351 kost.

Rekeningnummer

RISN: 852048580
IBAN: NL25 FVLB 0226 1091 86

 

Altijd op de hoogte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief