De Piket Kunstprijzen kennen drie vaste onderdelen: een prijs voor schilderkunst, toneel en dans. De prijzen zijn bestemd voor professionele jonge, veelbelovende kunstenaars in elk van deze disciplines – voor alledrie één.


Criteria

  • Je schildert, danst of speelt toneel
  • Je bent niet ouder dan 30 jaar
  • Je hebt binding met Den Haag of de Haagse regio

Wat je kunt winnen

  • De winnaar van elke discipline ontvangt € 6.000,- en een speciaal voor de Piket Kunstprijzen ontworpen award; de Hamer
  • De overige genomineerden krijgen € 3000,- en een ‘Hamer’

 

 

De Piket Kunstprijzen

Sinds het najaar van 2014 worden in Den Haag de Piket Kunstprijzen uitgereikt. De Piket Kunstprijzen kennen drie vaste onderdelen: een prijs voor schilderkunst, toneel en dans. De prijzen zijn bestemd voor professionele jonge, veelbelovende kunstenaars in elk van deze disciplines – voor alledrie één. Voorwaarden zijn dat de kunstenaars op het moment van uitreiken niet ouder dan dertig jaar zijn en een binding hebben met Den Haag, hetzij doordat ze er tot ontplooiing komen of zijn gekomen, hetzij doordat zij met hun werk een stimulerende bijdrage leveren aan het Haagse culturele klimaat.

Geldbedrag
Een Piket Kunstprijs bestaat uit meerdere onderdelen. De winnaars ontvangen een geldbedrag van 6.000 euro per persoon. In het geval een kunstenaarscollectief bekroond wordt, dient dit bedrag gelijkelijk over de leden verdeeld te worden. Het prijzengeld is naar eigen inzicht te besteden, al moedigt de Stichting mr F.H. Piket uitgaven die de vakbeoefening ten goede komen van harte aan. In het juryrapport dat aan elke winnaar overhandigd wordt, licht de vakjury haar keuze toe.

Kunstwerk
Daarnaast krijgen de winnaars een speciaal voor de Piket Kunstprijzen ontworpen kunstwerk. Kunstenaar Joep van Lieshout maakt sinds 2023 een vaste award: de Hamer. Het bestuur van de Stichting mr F.H. Piket wees voorheen jaarlijks een andere kunstenaar aan om de award te maken. Zo maakten Vittorio Roerade (2014), Pepijn van den Nieuwendijk (2015) en Anneke Schat (2016) , Florentijn Hofman (2017), Joep van Lieshout (2018), Peter Zwaan (2019), Suzie van Staaveren (2020), Yke Prins (2021) en Kim David Bots (2022) al de award.

Juryprijs
Het vierde onderdeel van de Piket Kunstprijzen is de Piket Juryprijs. De jury beloont hiermee een persoon vanwege zijn of haar activiteiten op cultureel gebied in de Haagse regio, met name als deze gericht zijn op of ten gunste komen van jonge kunstenaars. De winnaar ontvangt een kunstwerk en een oorkonde. De jury is niet verplicht om elk jaar een Juryprijs uit te reiken, maar doet dat wanneer zij meent een geschikte kandidaat te hebben gevonden.

Wie was mr F. H. Piket?
Frederik Hendrik Piket (1927-2011) was een grote liefhebber van de kunsten. Piket was kunstminnend lid van Pulchri Studio en bezocht galeries, beurzen en vernissages. In zijn vrije tijd verzamelde hij schilderijen, grafiek en beeldhouwkunst, en zat hij geregeld op de eerste rij bij dans- en toneelvoorstellingen in Den Haag en Amsterdam. Piket bouwde zo een grote collectie van met name Nederlandse kunst op. Na zijn overlijden in 2011 werd deze collectie geveild. In dat jaar werd ook de Stichting mr F.H. Piket opgericht. De prijzen die sinds november 2014 jaarlijks worden uitgereikt zijn voor hem de gedroomde nalatenschap: ze stimuleren jonge kunstenaars op persoonlijke wijze en zijn van blijvende betekenis voor het culturele klimaat van Den Haag.