Terug naar overzicht

07 februari 2022 | Nieuws

Uitreiking Juryprijs 2021: ‘Een prijs voor een ‘goudmens’

Martine Manten, als dramaturg verbonden aan NTjong/Het Nationale Theater, is de winnaar van de Piket Juryprijs 2021. De uitreiking van de Juryprijs is bij uitstek een gelegenheid om iemand die achter de schermen werkzaam is, een moment in de spotlights te geven. Toen de uitreiking van de Piket Kunstprijzen, op 22 november 2021, noodgedwongen moest plaatsvinden in kleine kring, besloot de jury dan ook om de Juryprijs op een later moment uit te reiken.

Manten ontving oorkonde en het kunstwerk op 2 februari tijdens een optreden van de Poezieboys in het Haagse theater Zaal 3.

 

De stemming in de ‘Poeziebar’ is opperbest op deze laatste avond van de Poëzieweek 2022. Dit ondanks het feit dat het publiek Poezieboy Joep Hendrikx moet missen. Joep heeft Corona (“maar ik voel er niks van”) en zit thuis; hij is er wel, maar op het scherm – second best. Poezieboy Jos Nargy (in 2018 winnaar van de Piket Kunstprijs in de categorie Toneel), houdt de vaart erin, bijgestaan door Tommy Ventevogel en gelegenheids-Poezieboy ‘Wim’, die vanavond de zieke Joep vervangt. ‘Wim’ (Willemijn Haasken) is werkzaam bij HNTonbeperkt, dat zich richt op het toegankelijk maken van voorstellingen voor mensen met een beperking.

Een avond in de Poeziebar betekent poëzie ondergaan en je eraan overgeven. Sholeh Rezazadeh en Erik Bindervoet inspireren, en amuseren, met voordracht uit eigen werk. Rezazadeh leest, onder meer, enkele passages voor uit haar poëtische debuutroman De hemel is altijd paars. Bindervoet presenteert, naast eigen dichtwerk, ook werk van James Joyce, die op 2 februari 1882 (precies 140 jaar geleden) werd geboren. Muzikant-performer Emiel Joormann (aka Willie Darktrousers) brengt een levenslied dat hartverwarmend duidelijk maakt dat elk leven het bezingen waard is.

Jos leest het gedicht voor dat hij speciaal voor Martine Manten heeft gemaakt. Hij beschrijft daarin verschillende soorten mensen: loodmensen, ijzermensen, zilvermensen en, “de zeldzaamste soort”, goudmensen. “Goudmensen stellen zichzelf niet in het licht / Nee, ze géven licht en verwarmen daarmee de anderen.” Manten wordt naar voren geroepen, waarna Antoinette Jelgersma, die samen met John de Weerd de vakjury voor de categorie Toneel vormt, het juryrapport voorleest. Het rapport prijst Manten voor haar groot dramaturgisch inzicht en haar intense betrokkenheid. Het signaleert ook dat Manten tijdens de Corona-crisis een enorme steunpilaar is geweest voor veel jonge acteurs en theatermakers en spreekt van haar belangeloze inzet en toewijding.

Manten neemt oorkonde en trofee, een kunstwerk gemaakt door de Haagse kunstenares Yke Prins, op haar eigen bescheiden wijze in ontvangst uit handen van Louise de Blécourt, Directeur van de Stichting mr F.H. Piket. Ze is er heel blij mee, maar vindt het vooral “ontzettend gaaf” dat ze juist hier, in Zaal 3, in het zonnetje wordt gezet: “Dit is nu echt de plek van talent en talent verbinden.” Door namen te noemen van personen die zij met Zaal 3 associeert (onder wie Kaatje Kooij, die in 2016 de Piketprijs in de categorie Toneel won), vestigt ze heel karakteristiek de aandacht meteen weer op anderen.

Als Martine weer in de zaal is gaan zitten, herneemt de voorstelling haar vaart. Nadat Jos, ‘Wim’ en de andere medewerkenden hun welverdiende applaus in ontvangst hebben genomen, wordt er in zaal en foyer nog enthousiast nagepraat, tot de onverbiddelijke coronaklok van 22.00 uur.

Tekst: Anna Beerens
Foto’s: Janneke van Beek