Terug naar overzicht

11 september 2020 | Nieuws

Zeppelin van kunstenaar Joran van Soest te zien in De Fabriek in Eindhoven

Joran van Soest, oud genomineerde in de categorie Schilderkunst, realiseert De Fabriek in Eindhoven deze maand het geraamte van een grote stalen zeppelin. Op zaterdag 12 september vraagt hij bezoekers mee te doen met een kunstenaarsgesprek om zo onderdeel uit te maken van dit kunstwerk.


“Je bent, en tegelijkertijd kijk je naar wie je bent”, aldus de kunstenaar. Door middel van vertellingen en het gebruik van verschillende kunstvormen ervaart het publiek in het werk van Joran verschillende perspectieven. Hiermee ontstaan beelden en confrontaties die nodig zijn om onszelf te kunnen begrijpen. Het publiek krijgt zo niet alleen het werk van de kunstenaar te zien maar wordt ook geconfronteerd met hun eigen individuele verhaal. Dit onderzoek naar wat Joran de intersubjectieve ruimte tussen mensen noemt, vormt een rode draad in al zijn werk. “Ik onderzoek hoe een persoon zich verhoudt tot zijn eigen concept van de  ander. Ik probeer ruimtes te creëren waarbij deze relatie zichtbaar wordt. Daarbij kijk ik onder meer naar zelfreflectie, projectie, tijdsbelevingen beeldvorming.”

Joran is al langere tijd verbonden met het ‘Verhaal van de Zeppelin’ en zoekt daarin naar beelden waarin hij zich geconfronteerd ziet met dat wat groter is dan hemzelf, groter dan wat hij alleen kan bevatten. De zeppelin staat bij hem symbool voor kwetsbare ruimtes en aangetaste onschuld. “Een zeppelin heeft een bestaande plek in het voorstellingsvermogen van veel mensen. Ook bij mensen die nog nooit een zeppelin in het echt hebben gezien. Het concept van de zeppelin heeft zo een plek in ons collectief beeldgeheugen, een herkenbare ruimte die toch voor iedereen een eigen verhaal verteld.” Tijdens de werkperiode in De Fabriek heeft Joran de brokstukken van zijn zeppelin opgehaald van de vorige landingsplek, een landgoed onder de rook van Rotterdam, om hem vervolgens in Eindhoven opnieuw in elkaar te zetten. In De Fabriek krijgt het ‘Verhaal van de Zeppelin’ zo een vervolg. Een verhaal over een klein jongetje dat een hele grote zeppelin wil bouwen, een verhaal groter dan hij zelf kan bevatten.

Joran van Soest bouwt zo verder aan het narratief rondom zijn zeppelin. Dit keer in de vorm van een ruimte vullende installatie. Hij nodigt het publiek daarbij uit tot een kunstenaars gesprek rondom de zeppelin, een gesprek dat de ruimte tussen de verschillende perspectieven van mensen bespreekbaar wil maken. Een gespreksvorm waar in deze roerige tijden zeer zeker behoefte aan is.