Terug naar overzicht

11 mei 2022 | Nieuws

Jury Piket Kunstprijzen 2022 vol bekenden uit kunst- en cultuursector

Een nieuwe lichting juryleden en een nieuwe juryvoorzitter, die allen hun sporen hebben verdiend in de kunst- en cultuursector, treden aan bij de Piket Kunstprijzen. Lea van der Vinde (directeur Huygens’ Hofwijck en Swaensteyn), choreograaf en danser Amos Ben-Tal (OFFprojects) en actrice en theatermaker Ellen Goemans vervangen Martine Gosselink, Stacz Wilhelm en Antoinette Jelgersma. Jan Zoet, directeur van het Haagse cultuurpaleis Amare, neemt als nieuwe juryvoorzitter het stokje over van oud-minister Winnie Sorgdrager.

“Ik ben heel blij met de nieuwe juryleden die allen hun persoonlijke kennis en dynamiek meenemen in het proces. Daarom is wisselen binnen de jury op zijn tijd goed en verfrissend”, zegt Louise de Blécourt, directeur van Stichting mr F.H. Piket. Stacz Wilhelm (jurylid Dans) en Antoinette Jelgersma (jurylid Toneel) nemen afscheid na de termijn van zes jaar te hebben volgemaakt. Ook jurylid Martine Gosselink, directeur van het Mauritshuis, stopt na een jaar als vakjurylid Schilderkunst. “We zijn zeer dankbaar voor de betrokkenheid van de vertrekkende juryleden. Zij hebben intensief jonge kunstenaars gespot en gevolgd voor hun jurywerk”, aldus De Blécourt.

Lea van der Vinde

Lea van der Vinde, de nieuwe directeur van de Voorburgse musea Huygens’ Hofwijck en Huygens’ Swaenstein, is er helemaal klaar voor om samen met kunstenaar Joncquil de Vries de categorie Schilderkunst op zich te nemen. “Ik ben vanuit mijn werk veel bezig met 17e-eeuwse kunst, de zogenaamde ‘Oude Meesters’”, zegt Van der Vinde. “Vaak vergeten we dat veel van de topstukken uit die tijd geschilderd zijn door twintigers. De Anatomische les van Dr Nicolaes Tulp, bijvoorbeeld, werd gemaakt door een 26-jarige Rembrandt. Die vroege periode in een carrière is vaak enorm interessant. De experimenteerdrift en het opnieuw onderzoeken van de zichtbare wereld, zoals 17e-eeuwse kunstenaars dat deden, zie ik terug bij jonge hedendaagse kunstenaars die bovendien vaak een nog grotere reikwijdte laten zien in materiaal, vorm en beeldtaal. Als jurylid voel ik me bevoorrecht om mijn bijdrage te mogen leveren aan het stimuleren van jong talent in de schilderkunst.”

Amos Ben-Tal

Amos Ben-Tal is choreograaf, danser en bestiert sinds 2012 danscollectief OFFprojects in Den Haag. Hij danste negen jaar bij het Nederlands Dans Theater. “De Piket Kunstprijzen zijn uniek omdat het jonge kunstenaars de kans geeft om zichzelf te ontwikkelen. Bovendien is de prijs geen beloning voor één specifieke prestatie. Ik vind het in het huidige klimaat belangrijk om het proces evenzeer te stimuleren als het eindresultaat. Alleen door vragen te stellen en te proberen, kunnen we de kunstvorm vooruithelpen. Daarom ben ik vereerd om lid van deze jury te zijn.” Ben-Tals mede-jurylid in de categorie Dans is Isabelle Chaffaud (MEYER CHAFFAUD).

Ellen Goemans

Actrice, theatermaker en docent Ellen Goemans vormt samen met John de Weerd (Zaal 3, De Parade) de vakjury Toneel. “Ik voel me sterk verbonden met jonge makers, ook door mijn werk op de acteursopleiding in Utrecht, en natuurlijk met Den Haag, de stad waar ik ben geboren en getogen!” Goemans vindt het inspirerend om zich te verdiepen in een nieuwe generatie makers en spelers die de theaters bestormen met hun verhalen en kunstenaarschap. “Juist nu de wereld zo ontregeld is, kunnen we niet zonder de kunsten en al helemaal niet zonder een nieuwe generatie die het publiek onconventioneel en geëngageerd kan verwarren en betoveren”, aldus Goemans, die vele voorstellingen en coproducties maakte met onder andere Dood Paard en Kas & de Wolf, Dito Dito en Ontroerend Goed.

Over de Piket Kunstprijzen

De Piket Kunstprijzen worden sinds 2014 jaarlijks uitgereikt aan jonge kunstenaars in drie categorieën, Schilderkunst, Dans, en Toneel. Naamgever Frederik Hendrik Piket (1927-2011), advocaat en lid van de Eerste Kamer voor de CHU (later CDA), was een groot liefhebber van kunst en cultuur. Na zijn overlijden ontstond een stichting die jaarlijks drie veelbelovende, professionele kunstenaars onder de 30 jaar wil stimuleren met een prijs.

Foto Hessel Waalewijn