Categorie archief: 2017

Beaudil Elzenga en Bram Suijker schitteren in Nederlandse tv-series

Beaudil Elzenga, genomineerde toneel (2016) en Bram Suijker (winnaar toneel 2017) kunnen binnenkort zomaar via de televisie je huiskamer binnenkomen. Ze zijn beiden in tv-series gecast: Beaudil in onze langstlopende soap ooit, Goede Tijden, Slechte Tijden en Bram in de nieuwe advocatenserie De Zuidas. Lees verder

Uitreiking Piket Kunstprijzen 2017: ‘Talent, past het in een doosje?’

“Talent, wat is het en past het in een doosje?” Met deze prangende vraag openden de winnaars van de Piket Kunstprijzen 2016 de avond van de uitreiking van 2017. In hun speciaal voor de avond gemaakte performance ‘De Rode Kamer van de Verwachting’, stelden Debbie Young, Alice Godfrey en Kaatje Kooij de zelftwijfel van de jonge kunstenaar aan de orde. Lees verder

Schilderkunst 2017: Julien Guettab (1992)

Vanaf het eerste moment was de jury betoverd door de kleine, intieme aquarellen en tekeningen van deze kunstenaar. Het werk is dromerig en nauwkeurig, haast meditatief en toch expliciet. Geïnspireerd door boeken lijkt Julien te werken aan een geheel eigen encyclopedie. Maar waar encyclopedieën een onderwerp toelichten en duiden, roept deze soms zelfs cryptische verzameling beelden eerder vragen op. In plaats van aansluiting te zoeken bij gangbare trends of stijlen in de hedendaagse kunst, kijkt Julien naar binnen en schotelt de kijker een persoonlijke blik op zijn innerlijke wereld voor. Hiermee geeft hij vorm aan zijn herinneringen, angsten en fantasieën en zet de kijker aan tot associëren en fantaseren. Zijn persoonlijke signatuur, gedrevenheid en productiviteit doen sterk vermoeden dat Julien niets anders zou kunnen en willen maken dan dit tere en tegelijkertijd krachtige werk.

Winnaars Piket Kunstprijzen 2017: Julien Guettab, Astrid Boons en Bram Suijker

Kunstenaar Julien Guettab, choreograaf Astrid Boons en acteur Bram Suijker hebben vanavond de Piket Kunstprijzen in ontvangst mogen nemen. De prijs voor kunstenaars onder de 30 jaar werd uitgereikt in het Korzo Theater. Ook werd dit jaar de juryprijs uitgereikt aan Rebecca van Leeuwen, oprichter en directeur van jeugdtheaterschool Rabarber. Lees verder

Dans 2017: Astrid Boons (1988)

Astrid Boons heeft als danseres een staat van dienst opgebouwd en danste o.a. bij NDT 2 en de GöteborgsOperans Danskompani. De afgelopen jaren is zij zich ook gaan richten op choreografie. In deze hoedanigheid werd zij genomineerd voor de Piket Kunstprijzen. In 2016 kwam Astrid terug naar Nederland en maakte zij veel indruk met het duet Rhizoma. Voor een beginnend choreograaf toont zij een ongewone rijpheid: Astrid legt een sterke intensiteit in haar werk en heeft een subtiel gevoel voor dosering waardoor ze de spanning tot aan het eind toe weet te behouden. Het is bijzonder dat zij in haar vroege carrière als choreograaf deze delicate kwaliteiten al zo heeft ontwikkeld.

Toneel 2017: Bram Suijker (1989)

Bram is een acteur die zich voortdurend weet te ontwikkelen. Hij heeft de jury dit jaar overtuigd met zijn rol in het toneelstuk De Verzamelde Werken van Shakespeare (ingekort). Daarin laat hij veel verschillende kanten van zichzelf zien. Hij is vanaf het eerste moment volop aanwezig en neemt het publiek mee, maar hij kan ook goed doseren. Hij is geloofwaardig en weet ontroering en humor tijdens een voorstelling over te brengen op het publiek. Bram kan zichzelf heel goed transformeren; hij weet hoe hij zijn stem en lichaam moet inzetten en overtuigt daarmee in zijn rollen. Het spelplezier straalt er ook vanaf. Hij is het afgelopen jaar zo gegroeid dat hij als acteur een voorstelling kan dragen. De jury ziet dat hij zelfstandiger en meer volwassen is geworden. Hij heeft zich inmiddels al meerdere jaren verbonden aan Het Nationale Theater en daarmee aan Den Haag.

Juryprijs 2017: Rebecca van Leeuwen (1952)

Rebecca van Leeuwen heeft als oprichter, regisseur, docent en directeur van Jeugdtheaterschool Rabarber al jaren grote invloed op veel kinderen en jongeren in Den Haag. Met ongebreidelde energie en passie draagt ze de magie van theater over op een jong publiek. Ze begon Rabarber in 1985 en bouwde het uit tot een begrip in Den Haag en een van de grootste (jeugd)theaterscholen in Nederland. Ook de Piket Kunstprijzen kennen de invloed van Rabarber: David Geysen (vakjurylid toneel), Jos Nargy (genomineerde toneel 2015) en Karel van Laere (winnaar toneel 2014) hebben lessen gevolgd. Rabarber vervult als springplank voor professioneel theatertalent een belangrijke rol, maar is onder de bevlogen leiding van Van Leeuwen ook uitgegroeid tot een onmisbare plek voor jeugdtheater en amateurkunst in Den Haag. In dit theaterhuis kunnen kinderen met veel plezier al spelend zichzelf en hun talent ontwikkelen.

Winners Piket Art Prizes 2017

Painting: Julien Guettab (1992)

Verdict of the jury: From the very first moment both members of the jury were enchanted by this artist’s small, intimate water colours and drawings. His work is dreamlike as well as precise, almost meditative and at the same time explicit. Inspired by books, Julien seems to be creating an encyclopedia of his own. But whereas an encyclopedia explains and interprets, this sometimes cryptic collection of images raises questions. Instead of plugging into current trends and styles in contemporary art, this artist looks inward and presents the viewer with his inner world. He gives shape to his memories, fears and fantasies, and in this way stimulates the viewer to imagine and associate. His very personal signature, drive and productivity strongly suggest that this painter is totally focused on this fragile but at the same time powerful work.

Dance: Astrid Boons (1988)

Verdict of the jury: Astrid Boons’ record of service as a dancer includes NDT 2 and the Göteborgs Operans Danskompani. In the past few years she also turned to choreography. In this capacity she was nominated for the Piket Art Prizes. Astrid came back to the Netherlands in 2016 and made a strong impression with her duet Rhizoma. Her work is remarkably mature for a fledgeling choreographer. It is characterised by a great intensity and a subtle sense of measurement, enabling her to keep the tension to the end. It is unusual that she has been able to develop these delicate qualities so early in her choreographic career.

Dramatic arts: Bram Suijker (1989)

Verdict of the jury: Bram is an actor who keeps developing. The jury felt he was thoroughly convincing in his role in De Verzamelde Werken van Shakespeare (ingekort) (Shakespeare’s Collected Works – abbreviated), in which he allows his audience to see many aspects of himself. From the first moment he shows a strong presence and the capacity to engage, but he is also capable to weigh what he gives. He is credible and very well able to communicate both emotion and humor. Bram knows how to transform himself, how to use his voice and his body, which contributes to his persuasiveness. It is also obvious that he really enjoys himself on the stage. During the past year he so much developed as an actor that he is now able to carry a performance. It is evident to the jury that he is more independent, more mature. Bram has for several years been a member of Het Nationale Theater, which creates a link with the city of the Hague.